Introduktion till remissen:
Utbyggnad av Skarpnäcks värmevärk i Flatenområdet

Man vill bygga ut Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet. Man vill i fortsättningen elda med pellets och bioolja och bygga nya anläggningar och byggnader för detta.   Kungörelse i Dagens Nyheter 2017-01-31.

Samrådshandlingar inför miljödomsansökan finns tillgängligt här på Nacka Miljövårdsråds webb men så vitt känt inte på annan plats.

Ett samrådsmöte hölls torsdag 9 februari 2017, kl. 18.00 i Skarpnäcks kuturhus, Skarpnäcks allé 25.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Linn.Arvidsson@sweco.se eller Sweco, Linn Arvidsson, Box 385, 651 09 Karlstad senast 2017-02-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-02-22.

Swecos handläggare är Linn Arvidsson, 054-141732.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-02-22