Introduktion till remissen:
Tvärbana Ost, Sickla-Slussen, Sickla-Saltsjöbaden

Tvärbana Ost innebär att Saltsjöbanan görs om till spårväg och får en omväg (på gator) runt Henriksdalsberget. För att anpassa till tvärspårvägens låga golvhöjd måste alla plattformar sänkas med 70 cm.

Nu körs vid behov 6-vagnarståg på Saltsjöbanan, efter ombyggnad till tvärbana tillåts bara 3 vagnar per tåg varför platformarnas längs kommer att halveras. Tvärbanans låggolvsvagnar har stora hjulhus inne i vagnarna vilket tar upp stort utrymme.

Aternativa förslag: Tunnel under eller (nuvarande) bro över Danvikskanalen. Eventuellt en ny station inne berget vid Slussen. Eventuell förlängning till Södra station, hänger ihop med remissen om Citybanan.

Här finns SLs samrådshandling om Tvärbana Ost, en pdf-fil på 20 sidor.

Två samrådsmöten hölls, Tisdagen den 28 maj 2002 kl. 19.00, Sickla Industriväg 9, Expo-byggnaden (f.d. Atlas Copco Expo) samt Torsdagen 30 maj kl. 19.00 i Hammary Sjöstad, Luma parkvägen 9, entré 1b, plan 11, lokal Havet.

Nacka Miljövårdsråd har tidigare haft synpunkter kring denna fråga, se främst våra svar på RUFS 2001, Nacka Översiktsplan 2001 samt Tvärbana Ost Gullmarsplan-Lugnet.

Läs Nacka miljövårdsråds remissvar angående Tvärbana Ost, Sickla-Slussen, Sickla-Saltsjöbaden, 2002-06-30 .

SLs handläggare är John Odhage, tel. 6861239, SL tillhandahåller förslaget.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-05-07