Information om remissen:
Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001), utställningsförslag.

Man föreslår bl a nya motorvägar och ny spårtrafik till Nacka. Bl a föreslås att man bygger Österleden och en ny Skurubro. Vidare att Saltsjöbanan görs om till snabbspåväg med ny station vid Sågtorp där man föreslår ny bebyggelse.

Utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen finns bl a på internet med start från http://www.stockholmsregionen2030.nu samt i utställningslokalen i Nacka nämndhus. Det går att få en tryckt version från landstingets Regionplane- och trafikkontor i Göta ark-huset, Medborgarplatsen 25.

Nacka kommun håller på att besvara RUFS 2001. Tjänstemannaförslaget till remissvar innehåller en mening som speciellt förvånar oss, se vår skrivelse till några Nackapolitiker. Vår skrivelse bidrog till att kommunstyrelsen den 7 januari strök det berörda stycket i tjänstemannaskrivelsen.

Synpunkter på förslaget skulle ha sänts till Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret, Box 4414, 102 69   Stockholm, rtk@rtk.sll.se, senast 2002-01-14.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över RUFS 2001.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-10-15