Introduktion till remissen:
Citybanan i Stockholm

Citybanan är en pendeltågstunnel mellan Årstabron och Tomteboda med stationer vid Odenplan, City och på Söder. För Södermalm finns två alternativa dragningar, en med station vid Slussen och en med station vid nuvarande Stockholm södra. Meningen är att alla pendeltåg ska gå på den nya banan medan Fjärrtåg och godståg fortsätter att gå på den nuvarande banan.

Även om inte järnvägssträckningen ligger i Nacka är det en viktig Nackafråga, i synnerhet frågan om stationen på Söder kommer att hamna vid Slussen eller Södra station.

I remissen om Tvärbana Ost finns ett eventuellt alternativt spår Slussen - Södra station.

Förslaget finns tillgängligt på banverkets webbsidor och kan erhållas från Banverket, Östra regionen, Box 1070, 172 22   Sundbyberg, tel. 08-7622020, E-mail: citybanan@banverket.se

Remisstiden i första vändan gick ut i juni 2002. Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2002-06-17.

I juni 2003 kom Banverkets järnvägsutredning och miljökonsekvensbeskrivning, remisstiden gick ut 2003-09-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på järnvägsutredning och miljökonsekvensbeskrivning, 2003-09-05.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-10-15