Information om remissen:
Nacka översiktsplan 2001

En viktig remiss. Finns förhoppningsvis att hämta på nämndhuset och på biblioteken. En broschyr har delats ut bland reklamen till alla brevlådor i Nacka. På Internet i kommunens dokumentarkiv finns numera bara den beslutade översiktsplan.

Detta förslag har under 2000 föregåtts av det mer prelinimära förslaget "Program för revidering av översiktsplan för Nacka".

Förslaget innehåller massor av kontroversiella förslag, t ex:

De verkar bl a föreslå en extrem byggboom de närmaste åren snarare än en jämn måttlig byggtakt.

Kommunen ordnade samrådsmöten 4/4 i Orminge Folkets hus, 5/4 i teatern i Forum, 25/4 i Samskolan, S-baden, 26/4 Stavsborgsskolan, Älta.

Remisstiden gick ut 19 juni 2001.

Kommunens handläggare är Thomas Brundin, 7189475, och Annelie Macias, 7189520.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på Nacka Översiktsplan 2001.

Detta förslag följdes under 2002 upp med det slutgiltiga utställningsförslaget "Nacka översiktsplan 2002, utställning".


Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07