Introduktion till remissen:
Järnvägsplan för Tattby station

Man vill rusta upp Saltsjöbanan och bygga mötesspår vid Tattby (och Fisksätra eller Östervik) station för att möjliggöra 12-minuterstrafik. Samrådet gäller främst om det är betydande miljöpåverkan.

Man avser att bygga en ny station med dubbla plattformar väster om den nuvarande stationen.

Samråd betydande miljöpåverkan mötestation Tattby.
Ritning över nya station Tattby.
Detaljritning nya station Tattby.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till tattby.saltsjobanan@sl.se eller Trafikförvaltningen projektkontor Sickla, Sickla industriväg 3, 131 54 Nacka senast 2018-07-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2018-07-09.

Storstockholms lokaltrafiks handläggare är projektledare Thomas Ramstedt 7189359.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-07-13