Introduktion till remissen:
Järnvägsplan och detaljplan för Tattby station

Man vill rusta upp Saltsjöbanan och bygga mötesspår vid Tattby (och Fisksätra eller Östervik) station för att möjliggöra 12-minuterstrafik. Samrådet gäller främst om det är betydande miljöpåverkan.

Man avser att bygga en ny station med dubbla plattformar väster om den nuvarande stationen.

Samråd betydande miljöpåverkan mötestation Tattby.
Ritning över nya station Tattby.
Detaljritning nya station Tattby.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till tattby.saltsjobanan@sl.se eller Trafikförvaltningen projektkontor Sickla, Sickla industriväg 3, 131 54 Nacka senast 2018-07-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2018-07-09.

Samrådshandlingar för järnvägsplan finns tillgängliga här till 10 april 2019 samt fanns på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden till 10 april 2019.

Synpunkter på järnvägsplanen skulle vara in till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm senast 2019-04-10, ange "SL 2017-0736".

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls onsdagen 20 mars 2019 kl. 16.00-19.00 i Samskolans matsal, Tattby.

Detaljplan och underlag finns här

Svar till registrator.plan@nacka.se senast 2019-04-10, ange KFKS 2014/717-214.

Nacka miljövårdsråds svar på detaljplan och järnvägsplan, 2019-04-10.

Storstockholms lokaltrafiks handläggare är projektledare Thomas Ramstedt 7189359.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-04-12