Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2004-03-10
Vägverket
Region Stockholm
Box 4202
171 04   Solna
Fax: 6270923

Kopia: Nacka kommun
Remissvar angående förstudie av Trafikplats Lugnet samt Hammarby Fabriksväg.Nacka Miljövårdsråd anser att man i första hand måste pröva frågan om det är lämpligt att lägga vägen genom Henriksdalsberget där Saltsjöbanan nu går och Saltsjöbanan runt Henriksdalsberget där motorvägen nu går. En utredning som jämför dessa båda lösningar för projekt Danvikslösen bör snarast presenteras och skickas ut på remiss.

Den här aktuella remissen är den första remissen om projekt Danvikslösen som presenterats.

En ombyggnad av det slag som föreslagits kan knappast genomföras utan mycket betydande olägenheter för Saltsjöbanans resenärer.

Den betydligt mindre rondell utan reserverat busskörfält som enligt andra källor föreslås ersätta den nuvarande Lugnetrondellen kan komma att medföra betydande problem för busstrafiken från Värmdövägen mot Slussen.

Det är väsentligt att busstrafiken både till och från Värmdövägen (och Värmdöleden) liksom nu lätt kommer fram i busskörfält utan att hindras av annan fordonstrafik. Detta innebär att man kan behöva göra den föreslagna vägtunneln genom Henriksdalsberget bredare än tänkt eller att minska antalet körfält för övrig trafik eller att konstatera att denna lösning inte är lämplig.

Vi emotser tacksamt framtida material från vägverket på remiss eller för kännedom. Vi uppskattar att material av detta slag numer görs tillgängligt på webben.För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/lugnet.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se