Introduktion till remissen:
Saltsjöbanans upphöjning

Planen gäller att höja upp Saltsjöbanan mellan Sicka station och Finntorp så att bl.a. Planiavägen får anlutning till Värmdövägen under järnvägen. Tågen skulle inte längre stanna vid Nacka Station.

Förslaget har föregåtts av liknanande förslag 2007-2008.

Ett planprogram för Planiaområdet inkluderar det här berörda området.

Planförslaget finns här på kommunens webbsidor, och finns till 2016-09-12 i Nacka stadshus och på biblioteken i Dieselverkstaden och i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndag 29 augusti kl. 17.00-19.00 i Nacka stadshus.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS2016/514-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-09-12.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 12 september 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över samrådsversionen, 2016-08-12.

Kommunens handläggare är Åsa Dahlgren, 7187896.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-12