Introduktion till remissen:
Detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs

Man vill bygga en ny påfart från Björknäs mot Skurubron eftersom den nuvarande påfarten saknar accelerationssträcka och är trafikfarlig. Den nya påfarten planeras öster om bussgaraget utgående från en droppformad rondell på Värmdövägen mellan bussgaraget och Björknäskyrkan.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och finns till 2010-07-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum. Slutdatum var urspungligen 1 juli men förlängdes för att sammanfalla med Trafikverkets slutdatum.

Samtidigt har Trafikverket samråd om en arbetsplan för denna påfart, länken ger information om detta. Själva arbetsplanen finns dock att se fram till 5 juli 2010 bara i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på Trafikverket i Solna.

Ett samrådsmöte hölls i Björknässkolans matsal, 7 juni 2010 kl 18.00.

Remissvar på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/55 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-07-05.

Svar på Trafikverkets samråd skulle vara inne till Trafikverket, 172 90 Sundbyberg eller stockholm@trafikverket.se senast 2010-07-05.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2010-06-30.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-12-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/55 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-12-22.

Trafikverket har gjort en arbetsplan för påfarten som var utställd i Nämndhuset (Stadshuset) i Nacka och på Trafikverket i Solna och i Sundbyberg. Arbetsplanen finns nu på webben. Utställnigstiden var först till 29 mars men förlägdes till 19 april då de inte lade ut planen på webben som utlovat.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över arbetsplanen, 2011-04-15.

Aktuell presentation av detaljplanen

Påfartsrampen öppnades 2014-10-20 och ledde som väntat till en betydande minskning av både olyckor och köbildning.

Kommunens handläggare är Yussuf Hassen, 7189042. och Kristina Källqvist, 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-11-26