Information om remissen:
Nacka översiktsplan 2002, utställning

En viktig remiss. Fanns att beskåda och hämta på nämndhuset och utställt även på biblioteken till 12 september 2002. Utställningsförslaget lades efter påpekande ut på internet på kommunens sidor den 25/6, programdelen ännu senare. Numera finns den på kommunens dokumentarkiv tillsammans med andra föreslagna och beslutade översiktsplaner.

Detta förslag har under 2000 föregåtts av det mer prelinimära förslaget "Program för revidering av översiktsplan för Nacka" samt under 2001 av Nacka Översiktsplan 2001, samrådsförslag.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på förra versionen, Nacka Översiktsplan 2001, samrådsförslag.

Förslaget innehåller massor av kontroversiella förslag, t ex:

De verkar bl a föreslå en extrem byggboom de närmaste åren snarare än en jämn måttlig byggtakt.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över Nacka Översiktsplan 2002, utställningsförslag, 2002-09-12.

Kommunens handläggare är Paul Ahlkvist, 7189444.


Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07