Information om remissen:
Program för revidering av översiktsplan för Nacka

En viktig remiss. Fanns, i bästa fall att hämta, på nämndhuset och på biblioteken. Numera finns bara den beslutade planen på kommunens dokumentarkiv.

Förslaget ser snyggt ut i tryck men är slarvigt hopkommet, t ex ger de en en karta över bensinstationer, i själva verket finnns det omkring dubbelt så mönga bensinstationer i Nacka.

De verkar bl a föreslå en extrem byggboom de närmaste åren snarare än en jämn måttlig byggtakt.

Remissvar senast 13 juni 2000, vi fick förlängd tid till 19 juni.

Nacka miljövårdsråds remissvar, 2000-06-19.

Detta förslag följdes under våren 2001 upp med det mer färdiga samrådsförslaget "Nacka översiktsplan 2001".

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07