Introduktion till Vägverkets remiss:
Trafikplats Lugnet

Vägverket har gjorde 2004 en förstudie för att bygga om Trafikplats Lugnet samt Hammarby Fabriksväg (pdf-fil).

Vägverkets förstudie av Trafikplats Lugnet samt Hammarby Fabriksväg innnehöll inget konkret förslag till ny utformning.

Detta utgör en del av projektet Danvikslösen.

Svar på förstudien skule vara inne senast 10 mars 2004 till Vägverket Region Stockholm.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på förstudien, 2004-03-10.

Det nu aktuella samrådsförslaget till arbetsplan för Trafikplats Lugnet fanns här men togs bort 2013-03-01 samt fanns till 6 november 2007 bl a i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på Tekniska nämdhuset i Stockholm.

Ett samrådsmöte ägde rum 23 oktober 2007 kl. 18.30 i Dieselverkstaden, Lilla scenen, Sickla.

Synpunkter på det nu aktuella förslaget skulle vara inne till Vägverket Region Stockholm, 171 90 Solna, senast 2007-11-06.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samråd om arbetsplan, 2007-11-06.

Vägverkets handläggare 2007 är Marianne Eriksson 7576687 och Kerstin Örtengren 7576679.

(Vägverkets handläggare 2004 var Hans Jenefors och Gull-Britt Montalvo, båda 7576600.)

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06