Introduktion till frågan:
Danvikslösen

Projekt Danvikslösen innebär bl a att biltrafiken leds genom Henriksdalsberget medan Saltsjöbanan konverteras till spårväg leds runt berget där Värmdövägen nu går. Detta för att medge en något kraftigare utbyggnad av Lugnet och kring Henriksdal.

Emellertid får inte vägen plats i berget mellan reningsverkets anläggningar, man avser att göra tunneln så trång att den inte tål köbildning, något som givetvis ändå kommer att uppstå. Vidare planeras bara bussfil åt ena hållet i stället för åt båda hållen som idag.

Under ombyggnadstiden väntas total katastrof under många år för all trafik från Nacka och Värmdö med provisoriska vägar, Saltsjöbanan avstängd och Värmdövägen avstängd väster om Sickla bro.

Nytt jämfört med remissen för två år sedan är att lägga Saltsjöbanan på en högbro (26 m segelfri höjd) och att ersätta gamla Danviksbron med en flera meter högre öppningsbar bro.

Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 29 augusti 2007 kl. 18.30 i Dieselverkstaden, Kultur Nacka, Sickla. Skriftliga svar på remissen skulle vara inne senast 2007-09-14.

Det nu aktuella förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2007-09-14 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående reviderad remiss om Danvikslösen, 2007-09-07.

De olika delplanerna:
Delplan S1/N1, Henriksdalstunneln.
Delplan N2, "Nacka port".
Delplan N3, vid Lugnetrondellen, Uddvägen.
Delplan N5, Danvik center och spårvagnstunneln under kanalen.

Stockholmdelen av Danvikslösen.
Stockholmdelen av Saltsjöbanan/Tvärbanan.

Tidigare historia:

Stockholms stad vill påbörja arbetet med projekt Danvikslösen redan hösten 2006 utan att det först fattas beslut om projektet! (Word doc-fil)   Kommunstyrelsens arbetsutskott i Nacka acctepterade detta utan att protestera 8 mars 2006. (Se §56 i protokollet i Word doc-format)

Det hölls ett samrådsmöte torsdagen den 25 augusti 2005 kl. 18.30 i Dieselverkstaden, Kultur Nacka, Marcusplatsen 17, Sickla centrum samt ett samrådsmöte för Saltsjöbanans/Tvärbanans del Danvikskanalen-Slussen tisdagen 30 augusti kl. 19.00 i Sjöfartshotellet, Katarinavägen 16 med öppet hus från 18.00.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-09-23 samt till Stockholms stadsbyggnadskontor, registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm och till Vägverket, Region Stockholm, 171 90 Solna.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående remisserna om Danvikslösen, 2005-09-23.
(Vägverket som hade tidigare stoppdatum fick denna version)

Kommunerna avser att betala vägverket för att genomföra projektet trots att det inte ryms i vägverkets budget på många år.

Danvikslösen har redan sommaren 2003 varit föremål för en överenskommelse mellen Nacka och Stockholm. Områdesnämnderna bereddes 2004 tillfälle att yttra sig om förslaget Danvikslösen.

Vägverket gjorde 2004 en förstudie av Trafikplats Lugnet.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05