Introduktion till remissen:
Dagvattenrening i Kyrkviken

Man vill bygga en anläggning för dagvattenrening i Kyrkviken som ska ta hand om dagvatten från Sickla stormaknad, Alphyddan och Finntorp.

Samrådshandlingar inför det första samrådsförslaget till miljödomsansökan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-02-28 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på det första samrådsförslaget skulle vara vara inne till Per.Berglund@sweco.se eller Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm senast 2017-02-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsförslaget, 2017-02-28.

I maj 2017 presenterades ett reviderat förslag.

Samrådshandlingar inför det andra samrådsförslaget till miljödomsansökan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2017-06-27 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på det andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till Elin.Nannstedt@sweco.se eller Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm senast 2017-06-27.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådsförslaget, 2017-06-27.

Mark- och miljödomstolen kungjorde att de miljöprövar kommunens ansökan om dagvattenanläggning i Kyrkviken, synpunkter kunde framföras senast 2018-05-03, ange mål M 7609-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför miljödomen, 2018-05-03.

Mark och miljödomstolen har sänt ut en tjock pappersbunt med handlingar:

Vi kunde yttra oss skriftligt till mmd.nacka.avdelning4@dom.se eller Nacka Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, avdelning 4, Box 1104, 131 26 Nacka strand, ange mål M 7609-17, senast 2018-08-17, anstånd kan inte påräknas.

Nacka Miljövårdsråds komplettering inför miljödomen, 2018-08-17.

Mark- och miljödomstolens förhandlingsordning i mål M 7609-17, i Lustigkulla konferens, Liljeholmsvägen 18, den 18 och 19 september med början 09.00.

Nacka kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen, 2018-09-05.

I november 2018 skickar MMD en bunt papper och meddelar att dom meddelas 19 december 2018 samt att vi kan yttra oss senast 28 november. Brev från MMD med aktbilagor 134-135, 126-127, 129, 131.   Karta över nytt förslag till anläggning i Kyrkviken, aktbilaga 128.   Vidare fick vi bilaga 130, dom om anläggning i Storsjön, Östersund, bilaga 132 artikel med referens j. Environ Eng., 2016 142(11) 04016057 samt bilaga 133 med CV för författaren till bilaga 131 och medförfattare till 132.

Nacka Miljövårdsråds andra komplettering till Mark- och miljödomstolen, 2018-11-28.

Mark och miljödomstolen beslöt 2018-12-19 att tillåta Nacka kommun att ta hand om dagvattnet i form av en skärmbassäng i Kyrkviken under högst 15 år, här är endast första sidan av 63 sidor.

2021 vill man placera ut en stor byggbod för detta arbete.

Swecos handläggare är Elin Nannstedt, 08-6956683. (Vid första förslaget Per Berglund, 08-6951394.)

Senast ändrad av Jan Åman 2019-05-19