Introduktion till remissen:
Dagvattenrening i Kyrkviken

Man vill bygga en anläggning för dagvattenrening i Kyrkviken som ska ta hand om dagvatten från Sickla stormaknad, Alphyddan och Finntorp.

Samrådshandlingar inför det första samrådsförslaget till miljödomsansökan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-02-28 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på det första samrådsförslaget skulle vara vara inne till Per.Berglund@sweco.se eller Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm senast 2017-02-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsförslaget, 2017-02-28.

I maj 2017 presenterades ett reviderat förslag.

Samrådshandlingar inför det andra samrådsförslaget till miljödomsansökan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2017-06-27 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på det andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till Elin.Nannstedt@sweco.se eller Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm senast 2017-06-27.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Sweco senast 27 juni 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådsförslaget, 2017-06-27.

Swecos handläggare är Elin Nannstedt, 08-6956683. (Vid första förslaget Per Berglund, 08-6951394.)

Senast ändrad av Jan Åman 2017-06-27