Introduktion till remissen:
Dagvattenrening i Kyrkviken

Man vill bygga en anläggning för dagvattenrening i Kyrkviken som ska ta hand om dagvatten från Sickla stormaknad, Alphyddan och Finntorp.

Samrådshandlingar inför det första samrådsförslaget till miljödomsansökan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-02-28 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på det första samrådsförslaget skulle vara vara inne till Per.Berglund@sweco.se eller Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm senast 2017-02-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsförslaget, 2017-02-28.

I maj 2017 presenterades ett reviderat förslag.

Samrådshandlingar inför det andra samrådsförslaget till miljödomsansökan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2017-06-27 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på det andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till Elin.Nannstedt@sweco.se eller Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm senast 2017-06-27.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådsförslaget, 2017-06-27.

Mark- och miljödomstolen kungjorde att de miljöprövar kommunens ansökan om dagvattenanläggning i Kyrkviken, synpunkter kunde framföras senast 2018-05-03, ange mål M 7609-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför miljödomen, 2018-05-03.

Mark och miljödomstolen har sänt ut en tjock pappersbunt med handlingar:

Vi kunde yttra oss skriftligt till mmd.nacka.avdelning4@dom.se eller Nacka Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, avdelning 4, Box 1104, 131 26 Nacka strand, ange mål M 7609-17, senast 2018-08-17, anstånd kan inte påräknas.

Nacka Miljövårdsråds komplettering inför miljödomen, 2018-08-17.

Mark- och miljödomstolens förhandlingsordning i mål M 7609-17, i Lustigkulla konferens, Liljeholmsvägen 18, den 18 och 19 september med början 09.00.

Nacka kommuns yttrande till mark- och miljödomstolen, 2018-09-05.

Swecos handläggare är Elin Nannstedt, 08-6956683. (Vid första förslaget Per Berglund, 08-6951394.)

Senast ändrad av Jan Åman 2018-09-13