Introduktion till remissen:
Kretsloppscentral Kil

Kretsloppscentralen ingår i Kils verksamhetsområde.

Man vill söka miljötillstånd för att anlägga en stor återvinningscentral gemensam för Nacka och Värmdö, kallad Kretsloppscentral Kil.

Samrådsförslaget inför miljötillståndet finns tillgängligt på Värmdö kommuns webbsidor och fanns till 2016-11-16 på kontaktcenter i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Synpunkter inför miljötillståndet skulle vara vara inne senast 2016-11-16 till registrator.TEN@varmdo.se eller Värmdö kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 134 81 Gustavsberg, ange diarienummer 15TEN/159.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådet om miljötillståndsansökan, 2016-11-16.

Samtidigt byggs en provisorisk återvinningscentral i Boo.

I juli 2017 prenteras en detalplan för Verksamhetsområde Östra Kil med återvinningscentralen gemensam för Nacka och Värmdö.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls torsdagen 17 augusti 2017 17:00 till 19:00 i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Samrådsförslaget för detaljplanen finns tillgängligt på Värmdö kommuns webbsidor och finns till 2017-08-25 på kontaktcenter i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Synpunkter på samrådsförslaget för detaljplan skulle vara vara inne senast 2017-08-25 till varmdo.kommun@varmdo.se eller Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg, ange diarienummer 2015KS/043.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Värmdö kommun senast 25 augusti 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådet om detaljplan, 2017-08-25.

Frågor om samrådet besvaras av Susanne Moberg och Erik Melin, telefon via kontaktcenter, o8-570 470 00.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-08-30