Introduktion till remissen:
Ny sträckning, troligen markförlagd, av 70 kV kraftleding genom Tollare

Man vill ge kraftledningen ny sträckning genom Tollare naturreservat.

I samband med begyggelse i Tollare vill man flytta kraftledningen, troligen markförlägga den. Man har även tittat på alternativ dragning av kraftledningen som luftledning.

2015 års förslag från Vattenfall finns här. Notera bilaga 2 som visar naturvärden och nyckelbiotoper.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls torsdag 19 november 2015 kl. 17.00-19.30 i NCC:s projektkontor i Tollare, Hedenströms väg 21.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2015-12-04 till Johnny.Carlberg@sweco.se eller Sweco Energuide AB, Jonny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående första samrådsförslaget, 2015-12-04.

Ett andra reviderat förslag presenteras av Vattenfall i september 2016. Här saknas kartan över berörda intressen med nyckelbiotoper och naturvärden som finns som bilaga 2 till 2015 års förslag.

Ett samrådsmöte i form av öppet skulle hållits onsdag 28 september 2016 kl. 17.00-19.30 i Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1, men hölls istället i annan lokal i närheten utan vägvisning från angiven plats.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2016-10-14 till Johnny.Carlberg@sweco.se eller Sweco Energuide AB, Jonny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Sweco Energuide senast 14 oktober 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående andra samrådsförslaget, 2016-10-14.

Sweco Energuide AB:s handläggare är Johnny Carlberg, 7143228, och Katrin Seuss, 070-6146729.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-14