Introduktion till remissen:
Tollare naturreservat

Man föreslår att bilda ett naturreservat av de bitar där man inte planerar att bygga i Tollare.

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2 juli 2008 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2008/214 Registrator, 131 81 Nacka senast 2008-07-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2008-06-30.

Långt efter remisstiden har Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagt en betydande minskning av reservatet. Ett nytt föslag har utarbetats för beslut i Miljö- och stadbyggnadsnämnden 2008-10-15.

Nacka Miljövårdsråds brev till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2008-10-14.

Vädjan till kommunstyrelsen att sända reservatsförslaget på förnyat samråd från Nacka Miljövårdsråd, Boo Miljö- och Naturvänner samt Naturskyddsföreningen Nacka, 2009-04-27. (Word doc-format)

Nacka miljövårdsråds yttrande inför antagande, 2009-05-24.

Här finns information om Naturreservat Tollare och föreskrifter.

Kommunens handläggare är Roger Grönwall, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-10-14