Introduktion till ärendet:
Överklagande av fyra delegationsbeslut avseende djurhållning mm i Knarrnäs inom Velamsunds naturreservat

Ärendet är relaterat till ärendet om instängslingar i Velamsunds naturreservat,

28-29 juni beslöt MSN på delegation (ordförande) att lämna ett antal gamla klagomål utan åtgärd.

Nacka Miljövårdsråd överklagar fyra delegationsbeslut avseende djurhållning mm i Knarrnäs inom Velamsunds naturreservat, 2018-07-16.

De överklagade ärendena är:

För dessa fyra ärenden utvecklads talan 2018-09-04 enligt följande:

Senast ändrad av Jan Åman 2018-09-04