Information om remisserna:
Program för detaljplan för del av Lillängen-Hortus (1999)
Förslag till detaljplan för Lillängen - Hortus Sicklaön 40:1, 146:13, 146:17 (2000)

Man föreslog 1999 flervåningshus bl a seniorbostäder, mellan Saltsjöbanan och Värmdövägen, där Hortus nu ligger, vid Rotormaskiner och i Lillängsskogen. Protesterna har varit starkast mot att bebygga Lillängsskogen.

Vid behandlingen i kommunfullmäktige reserverade sig Roland von Malmborg (mp) mot detta förslag.

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-09-17. Kommunens handläggare är Anna Galli, 7189333.

Nacka Miljövårdsråds remissivar beträffande program för Lillängen-Hortus, 1999-09-29

Ett reviderat förslag presenterades 2000, bl a hade man nu lämnat Lillängsskogen (området mellan Stationsvägen, Fjällstigen, Lillängsvägen och järnvägen) obebyggt.

Remissvar skulle vara vara inne senast 2000-09-22.

Nacka Miljövårdsråds remissivar beträffande Förslag till detaljplan för Lillängen - Hortus Sicklaön 40:1, 146:13, 146:17, 2000-09-22.

Den numera lagakraftvunna planen finns på kommunens webbsidor.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-10