Nacka 2000-09-22
Nacka Miljövårdsråd


Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81  Nacka


Remissvar beträffande Förslag till detaljplan för Lillängen - Hortus Sicklaön 40:1, 146:13, 146:17

Nacka Miljövårdsråd konstaterar med glädje att många av de synpunkter som kommit fram i tidigare remissvar nu har tillvaratagits.

Vi har dock fortfarande synpunkter som huvudsakligen rör sig om boendemiljön:

  1. Det är tveksamt om kommunens riktvärden för vägtrafikbuller är tillämpliga för bostadshus där målgruppen till stor del är beroende av hörapparater, som förstorar alla ljud. Att i detta fall godta avstegsnormer är naturligtvis förkastligt. Vi anser att kommunens riktvärden ekvivalent ljudnivå högst 30dBA inomhus och 55 dBA utomhus i detta fall är en gräns som ej för överstigas.
  2. Vi vidhåller att balkonger och fönster för de boende skall vända sig bort från Värmdövägen med hänsyn till bullret. Hur detta skall gå till framgår ej av detaljplanen.
  3. Husen för äldreboenden bör planeras så att det är möjligt att personer kan förflytta sig från entrén till väntande bil under tak.
  4. Många boende i äldrebostäder är störda av sinna grannar och vill inte använda gemensamma balkonger, samtidigt som de har svårt att på egen hand ta sig utanför huset. Franska fönster är en möjlighet för dem som ej har egen balkong att uppleva utevärlden. Små minibalkonger med plats för en rullstol är en bättre lösning.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/hortus2.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Fax:
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se