Nacka 1999-09-23
Nacka Miljövårdsråd

 

 

Till
Områdesnämnden Sicklaön
Att: Anna Galli
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81  Nacka

 

 

Remissvar beträffande Program för detaljplan för del av Lillängen-Hortus

I detta remissvar utgår vi främst från boendekvaliteten.


Läget

Läget kan anses utmärkt för pensionärer: nära till busshållplats, köpcentrum och trevliga promenadvägar med grönska och t.o.m. skog. Tyvärr innebär detta också närhet till en trafikled, med buller och luftföroreningar.

Äldre människor har ofta hörselnedsättning och hörapparat. De är därför mer störda av bakgrundsbuller än människor med god hörsel. Det är troligt att många av dem som har balkonger och fönster mot Värmdövägen aldrig kommer att kunna sitta på sina balkonger eller ha fönstren öppna.

Luftföroreningar, även under godkända världen, kan vara utlösande för andningsbesvär hos disponerade individer. Lungsjukdomar är inte ovanliga hos äldre.

Många människor i alla åldrar uppskattar att ha utsikt över folkliv men i det här fallet överväger de negativa effekterna av buller och luftföroreningar. Vi förordar därför att husen längs Värmdövägen planeras med förråd, trapphus och liknande norrut, mot Värmdövägen, i syfte att minska problemen med buller och luftföroreningar.

Detta bidrar också till ett bättre tillvaratagande av solvärmen.


Grönområden

Sicklaön håller på att förtätas kraftigt, och folkmängden ökar. Det är därför olyckligt att minska grönytornas areal, samtidigt som trycket på dem ökar. De stora Erstaviksskogarna kan inte ersätta de små gröna närområden för kvällspromenaden med hunden, barnens lek eller de äldres naturupplevelser.

Grönområdena är också lungor, där luften renas.

Ytterligare argument för att bevara Lillängens grönområden och att trygga spridningsvägarna för djur och växter har framförts av Naturskyddsföreningen i Nacka.

Vi anser därför att detaljplanen skall fastställa att hela området mellan Stationsvägen, Fjällstigen, Lillängsvägen och järnvägen skall lämnas intakt.

 

För Nacka Miljövårdsråd

 

Ingrid Eckerman Jan Åman
styrelseledamot ordförande

 
Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/hortus.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman (ordf.)
Plommongatan 9
138 31  Älta
Tel.: 7733283
Fax: 7732313
E-mail: ja@physto.se
 
Ingrid Eckerman
Skogalundsklippan 30
131 39 Nacka
Tel.: 7185551
Fax arb.: 7185586
E-mail: Eckerman@algonet.se