Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Bo 1:608, skola i Dalkarlsängen

Man vill bygga en skola på Bootippen (Dalkarlsängen), 300 m söder om Värmdöleden nära Boovägen.

Vid sitt sammanträde 2004-01-28 beslöt Områdesnämnden Boo med röstsiffrorna 6 mot 5 att förslaget skulle skickas på remiss. Fem av ledamöterna, två från (s) och en från vardera (v), (mp) och (kd) reserverade sig mot beslutet, främst med krav på att närmare undersöka konsekvenserna av att placera skolan på Bootippen.

Samrådssförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-03-31 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-03-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2004-03-31. (pdf-format)

Mitt i Nacka hade en kritisk artikel i numret 13 april 2004.

Trots den massiva kritiken från remissinstanserna beslöt ON Boo 23 april, åter med röstsiffrorna 6 mot 5 och reservationer från de 5 som var emot, att ställa ut förslaget.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-06-03 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningförslaget skulle vara Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, tillhanda senast 2004-06-03.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på utställningsförslaget, 2004-06-03. (pdf-format)

Planarbetet har avbrutits. Nu föreslås istället att skolan byggs i ett grönområde i Tollare.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2005-03-01