Introduktion till förslaget:
En väg genom Ryssbergen, parallellt med Värmdöleden på norra sidan med anslutning till motorvägen via vägporten i Birkavägens förlängning, alternativt Griffelvägen. Dessutom andra förslag till ändrade motorvägsanslutningar.

Ett öppet hus ordnades onsdagen den 31 augusti 2011 kl 16:00 - 19:00 i Högstadiets matsal, Nacka Sportcentrum, Griffelvägen 11.

Projektet förutsätter att tunneln genom Ryssbergen och bron över Svindersviken till Kvarnholmen byggs. Här finns mer om projektet att bygga bron till Kvarnholmen

I Nacka kommuns version rör det sig om den på bilden nedan med rött prickade vägen med texten "MÖJLIG ANSLUTNING TILL VÄRMDÖLEDEN" eller en likartad anslutning. Den här föreslagna vägen skulle göra det något genare att ta sig från Kvarnholmen till motorvägen västerut. Ett annan viktig effekt av den här planerade vägen är att den öppnar upp för bebyggelse i det synnerligen bevaransvärda skogsområdet Ryssbergen.

Trafikplats vid Ryssbergen

Bilden ovan är ett utsnitt av sidan 31 i gestaltningsprogrammet till Nacka kommuns antagna plan för broförbindelse till Kvarnholmen.

Trafikverket ger här sin skiss på detta alternativ. (scannad pdf)

Trafikverkets skiss på alternativet med motovägsanslutning vid Griffelvägen. (scannad pdf)

Trafikverket ger även förslag på att förstora rondellen söder om Nacka trafikplats samt att göra en anslutning från Jarlahöjden till trafikplats Skvaltan så att man den vägen kan komma ut på både Värmdöleden och Saltsjöbadsleden. (scannad pdf)

Alla som hade synpunkter på detta förslag bör skriva till Trafikverket, Kajsa Barkar, 172 90 Sundbyberg eller maila till stockholm@trafikverket.se senast 2011-09-14.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på förslagen till motorvägsanslutningar, 2011-09-14.

Projektet har nu i mars 2012 lett till en förstudie på samråd.

Senast ändrad av Jan Åman 2012-03-13