Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, Dp 2008-20187-54.

Man vill bygga en 25 meter hög biogasanläggning mellan Tyresövägen och Flatenvägen nära Ältasjöns strand. Den kan komma att sprida lukt samt föroreningar till Ältasjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön och Järlasjön. Ekbacken som låg här är redan kalhuggen. Se artikel i NVP 2010-02-02 och i DN 2010-02-03 samt inslag i ABC-nytt 2010-02-12.

Swedish Biogas ordnade Informationsmöten 11 februari 18.00 i en föreningslokal vid Tätorpsvägen 17B i Skarpnäck och tisdag 16 februari 2010 18.00 i Älta centrum (Oxelvägen 42), samlingsalen på plan -1 (pdf-format). Vid mötet i Älta hade man bokat en alldeles för liten lokal så att ett hudratal detagare inte ens fick komma in i lokalen.

Området utgör en smal remsa mellan naturreservat Flaten och Nackareservatet.

Även en förbehandlingsanläggning för matavfall planeras inom området.

Anläggningen planeras enligt Swedsh Biogas bli Sveriges största biogasanläggning. (pdf-format)

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor och fanns till 2010-02-18 i Tekniska Nämndhuset, Flemingatan 4.

Föreningen Rädda Ältasjön har skrivit en kritisk skrivelse till Miljö och Stadsbyggnadsnämnden i Nacka. (pdf-format)

Synpunkter på det utställda förslaget skulle vara vara inne till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20  Stockholm, senast 2010-02-18.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det utställda detaljplaneförslaget, 2010-02-18.

Stockholms stads handlingar inför beslut kan studeras här. De planerar att ta beslut 2010-04-15.

Swedish Biogas återtog sin ansökan om miljötillstånd för anläggningen men kommer nu med en ny och fullständigare ansökan. Underlaget för den ny ansökan kan studeras här. (pdf-fil)

De ordnade samrådmöten i Älta centrum måndag 12 april 2010 18.00 samt i Skarpnäcks Gård, Tätorpsvägen 17b, Skarpnäck onsdag 14 april 2010 18.00.

Skriftliga synpunkter angående miljötillståndet skulle skickas till Susanna Nilsson, WSP Samhällsbyggnad, Landskap och miljö, 121 88 Stockholm-Globen eller med e-post till: Susanna.E.Nilsson@wspgroup.se, senast 2010-04-30.

Nacka Miljövårdsråds samrådsyttrande angående planerad miljötillståndsansökan, 2010-04-30.

Stockholms stads handläggare är Peter Jacobsson.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18