Information om remissen:
Utvecklingsområden i Boo

Omfattar 2500 fastigheter i norra och södra Boo, de flesta med enskilda VA-anläggningar.

Remisstiden förlängdes till den 1 september.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på Utvecklingsområden i Boo, 2000-09-01.

Nacka kommun har låtit utarbeta en VA-strategi för Boo men inte inarbetat den i remissen om utvecklingsområden i Boo. Nacka miljövårdsråd frågar Stadsbyggnadskontoret, 2000-09-01.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-06-06