Nacka 2000-09-01
Nacka Miljövårdsråd

 

Till
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81  Nacka
Fax: 7189454
E-mail: Paul.Ahlkvist@nacka.se

För kännedom:
Ordförande i Tekniska nämnden Stefan Saläng
Ordförande i områdesnämnden Boo Björn Källström

 

Beträffande VA-strategi för delar av Boo.

 

Nacka Miljövårdsråd begär härmed att Miljö & Stadsbyggnad så snart som möjligt anordnar ett sammanträffande med politiker och planerare för genomgång av dokumentet "VA-strategi för delar av Boo" för sammanslutningar samt för föreningar upptagna som remissinstanser för områdesplaner/detaljplaner i Boo (Norra Boo, Eriksvik, Gustavsvik och Lännersta).

 

För Nacka Miljövårdsråd

 

Jan Åman
ordförandeNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Fax:
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se