Introduktion till:
Länsstyrelsens remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Detta är en plan för infrastrukturprojekt som delvis betalas av staten. Det gäller bl a Ny Skurubro, Tvärspårvägens förlängning till Sickla station, cykelvägar, och ny avfart från Värmdöleden vid Nacka gymnasium, olämpligt kallad "Trafikplats Kvarnholmen".

Förslaget, samt miljökonsekvensbeskrivning och en snabböversikt hittar du här.

Synpunkter på remissförslaget skulle vara vara inne till samhallsplanering.stockholm@lansstyrelsen.se, senast 2013-10-04. Ange "Remiss länsplan 2014-2025, dnr 342-16137-2013" i ämnesraden.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2013-10-04.

Eventuella frågor till Länsstyrelsen besvaras av Robert Örtegren, 7855198.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05