Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 34:1 m.fl., Prinsessvägen, Skuru

Man vill bilda tre nya tomter för stora villor om 120 m2 plus 30 m2 garage på ett idag obebyggt område nära Skurusundet.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2005-11-26 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-12-26.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2005-12-26. (pdf-format)

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2006-06-09 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2006-06-09.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2006-06-09. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Therese Martinsson, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-15