Introduktion till:
Utfyllnad av våtmark, "Österviks träsk", Erstavik 25:1

Man vill ta bort massor och fylla ut med nya massor inom våtmarksområdet "Österviks träsk".

En miljökonsekvensbeskrivning har ingivits till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

Handlingarna ska finnas tillgängliga på domstolens kansli och bör finnas hos aktförvaltaren Maria Holmqvist, Saltsjöbadens bibliotek, 08-7188430.

Synpunkter med anledning av miljökonsekvensbeskrivningen skulle inges i 15 exemplar med målnumret M 5585-11 angivet till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand och gärna även med e-post till mmd.nacka@dom.se senast 2012-08-24.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter, 2012-08-22.

I februari 2014 kom
ett brev från domstolen med
bemötande av tidigare synpunkter,
plan över området, blivande Erstaviks industriområde,
Naturvärdesinventering och
en ny Miljökonsekvensbeskrivning.

I Miljökonsekvensbeskrivningen görs hänvisningar till alternativa lokaliseringar i Drevinge-Gungviken, Telegrafberget och Båthall Igelboda.

De som tidigare haft synpukter fick komma med nya synpunkter på detta senast 2014-03-12 till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Avdelning 4, Box 1104, 131 26 Nacka Strand eller med e-post till mmd.nacka.avdelning4@dom.se , ange målnummer M 5585-11.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter, 2014-03-12.

Mark och Miljödomstolen beslöt 2014-10-27 att avslå ansökan om utfyllnad m.m. Domslutet kan överklagas.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-12-22