Introduktion till remissen:
Båthall i Neglinge 2:1

Man vill bygga en stor hall för försäljning av båtar i triangeln söder om Igelboda station mellan spåren och Stockholmsvägen i Saltsjöbaden.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2013-03-28 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Tippen.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Nämndhuset (Nacka stadshus) den 14 mars 2013, kl. 17.30-19.

Området är enligt gällande stadsplan i huvudsak reserverat som Trafikområde för järnvägsändamål men används som kommunens upplag.

Vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2013-01-23 §15 föreslogs att området istället reserveras för kompletterade depå för Saltsjöbanan och infartparkering.

Området är sankt och kräver särskilda åtgärder för avvattning.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2006/613-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-03-28.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 28 mars 2013 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-03-27.

Kommunens handläggare är David Arvidsson, 7188343.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-27