Information om remissen:
Kvalitetsprogram för "Nackas norra kust" (Saltsjökvarn till Kvarnholmen).

Under våren 1998 inbjöds ett antal föreningar tillsammans med byggföretagare, tjänstemän och politiker m fl att deltaga i en serie av fyra heldagsseminarier kallad Kvalitetsprogram för Nackas norra kust.

Man planerar här en omfattande nybebyggelse och ombyggnad av gamla industribyggnader för att åstadkomma ett stort antal bostäder. Bebyggelse planeras bl a vid Saltsjökvarn, Danviksstrand, Finnboda varv och på Kvarnholmen.

Ett uppföljnig av seminarieserien utlovades (under hösten 1998) men inget hände. Nu har kommunen skrivit ihop ett mycket vagt remissförslag som vi kritiserar.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande Kvalitetsprogram för "Nackas norra kust"

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-03-05.

Senast ändrad av Jan Åman 1999-03-08