Introduktion till remisserna:
Vägverkets förslag till Ombyggnad av väg 260, Planiavägen - Nackanäsvägen mellan Järlaleden och Nackanäsbron.
Kommunens förslag till detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra, Nackanäsvägen.

Vägverket Region Stockholm planerar tillsammans med kommunen en ombyggnad av väg 260 delen Planiavägen-Nysätravägen, från Järlaleden till Nackanäsbron.

Man vill ha en gångbana på Nackanäsvägens norra sida och en dubbelriktad gång- och cykelbana på den södra sidan.

Vägverkets förslag tycks inte finnas på Internet men ska ha varit utställt i Nämndhuset (och på vägverket i Solna) till 13 december 2002. Vägverket kallade till samrådsmöte i Sickla skolas matsal, den 26 november 2002.

Synpunkter på vägvärkets förslag skulle vara Vägverket Region Stockholm, Marianne Eriksson, 171 90 Solna tillhanda 13 december 2002.

Nacka Miljövårdsråds remissvar till Vägverket, 2002-12-13.

Vägverkets handläggare är Annica Slätis, 7576886, kommunens handläggare vid denna tidpunk var Jan Skoog, 7189311.

Kommunen kom i februari 2003 med ett detaljplaneförslag som tycka vara i princip samma förslag som vägverket tidigare presenterat, dock framgår inte det detaljerade utförandet i kommunens förslag. Samrådsförslaget finns tillgängligt på Internet samt fanns i Nämndhuset och på biblioteket i Forum till 4 april 2003. Kommunen kallade till ett samrådsmöte 4 mars 2003 i Sickla skola.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle framföras skriftligt till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun senast 2003-04-04.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget till kommunen, 2003-04-04.

I november 2003 ställdes ett mer slutgiltigt förslag ut, skillnaden mot tidigare är obetydlig. Synpunkter på utställningsförslaget skulle framföras skriftligt till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun senast 2003-12-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över kommunens utställningsförslag, 2003-12-17.

Kommunens handläggare är Rolf Markman.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-08