Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H)

I anslutning till naturreservat Abborrträsk vill man bygga nya bostäder.

Ärendet var först hanterat som enkelt planförfarande.

Förslaget röstades 2004 igenom i Områdesnämnden Boo med siffrorna 7 mot 4, reservationer mot intrång i området kring Abborrträsk från (mp), (v) och båda (s)-ledamöterna.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2004-06-30 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-06-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2004-06-30. (pdf-format)

Det första utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2004-10-29 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-10-29.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget, 2004-10-29. (pdf-format)

Det andra utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2009-10-08 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på det andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2004/89 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2004-10-08.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det andra utställningsförslaget, 2009-10-08. (pdf-format)

Nu aktuell presentation av den beslutade detaljplanen

Kommunens handläggare är Therese Sjöberg, 7189362. (Tidigare handläggare Per Jerling, 7189478.)

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-06