Introduktion till remissen:
Förslag till bildande av naturreservat Abborrträsk.

Man vill göra naturreservat av det natursköna området kring Abborrträsk i Boo. Området ligger söder om Värmdövägen strax söder om Boo kyrka.

Förslaget finns ej på kommunens vanliga lista över pågående planarbeten men däremot fanns en mycket begränsad information på en separat webbsida och ska finnas (fullständigt) i Nämndhuset och på biblioteket i Orminge.

Nacka miljövårdsråds remissvar beträffande förslag bildande av till naturreservat Abborrträsk, 2002-10-15.

Här finns information om reservatet.

Här finns gällande förskrifter, avgränsningar och skötselplan.

Kommunens handläggare är Roger Grönwall, 7189337.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-19