Introduktion till remissen:
Mellanlagring av massor mellan Svindersvikens innersta spets och Lugnets trafikplats under bygget av Tvärbanan, Miljöfarlig verksamhet

SL:s Trafikförvaltning planerar att mellanlagra massor i samband med bygget av Tvärbanan. De har därför gjort en ansökan om miljöfarlig verksamhet.

Platsen är strandskyddad, dispens krävs för att använda denna plats.

Konstantin Irinas webbplats om att dumpa byggavfall runt Svindersviken

Synpunkter skulle vara inne till Nacka kommun, Miljöenheten, Granitvägen 15, 131 81 Nacka eller med epost till miljoenheten@nacka.se senast 2015-02-03.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2015-02-03.

Kommunens beslut om lagring av massor vid Svindersviken, 2015-02-23.

Kommunens handläggare är miljöinspektör Tore Liljeqvist, 7188718.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-03-02