Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nacka Marinstad, Sicklaön 13:1 m.fl. fastigheter i Svindersviken

Man vill lägga ca 40 flytande villor (husbåtar) i Svindersviken (Ryssviken), försedda med kommunalt vatten, avlopp, el etc. Trots att det saknas acceptebel bilväg till Ryssviken föreslås att det ska byggas parkeringsplaser i grönområdet intill.

Flytande villor belastas ej med fastighetsskatt eftersom de räknas som båtar.

Området är idag kraftigt förorenat efter ha använts som oljedepå och hamnanläggning.

Kommunen ordnade Öppet hus torsdag 5 februari 2004 kl. 18.00-20.00 i Nämndhuset (Nacka Stadshus), Stadsbyggnads fikarum.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen 2002-10-28 yrkade Rolf Wasteson på avslag. Kerstin Nöre (mp) skrev en protokollsanteckning om förslagets nackdelar.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2003-01-16 tillgängligt i Nämndhuset och i biblioteken i Finntorp och Forum.

Måndag 2 december 2002 kl. 17-19 ordnades öppet hus om förslaget i Biets servicehus, samlingsalen, Gamla Värmdövägen 11 i Finntorp.

Remissvar på programförslaget skulle vara vara inne senast 2003-01-16.

Nacka miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2003-01-16.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-03-05 tillgängligt i Nämndhuset och i biblioteket i Forum, remissvar på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2004-03-05.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2004-03-05.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-09-07 tillgängligt i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Remissvar på utställningsförslaget skulle vara vara inne senast 2004-09-07 till Områdesnämnden Sicklaön, Stadsbyggnad, Nacka Kommun, 131 81 Nacka.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2004-09-07.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Angela Jonasson, 7189445.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06