Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kummelnäsvägen

Man vill bredda och förbättra Kummelnäsvägens standard i samband med att man gräver upp den för Värmdös huvudavloppsledning.

Nästan alla fastighetsägare längs Kummelnäsvägen får släppa till en remsa av sin tomt för den nya bredare vägbanan. Fastighetsägarna utefter Kummelnäsvägen får betala för den högre vägstandarden, 139000 till 464000 kronor.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-06-29 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-06-29.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2007-06-29. (svar gemensamt med remiss om Solviksområdet)

Det nu aktuella utställningförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-11-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-11-16.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2007-11-16.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Angela Jonasson, 7189445.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-01