Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen

Man vill bygga 28 villor i Velamsundsområdet, strax väster om Velamsundsvägen.

Området ligger strax söder om Boos högsta berg, Himmelsberget. Denna del av Velamsundsområdet ingår tyvärr inte i det skyddade naturreservatet men utgör en viktig del av det sammanhängande skogsområdet. Delar av området är omfattas av det stransskydd som sträcker sig 300 m från Kilsviken.

Detta är ett område med höga naturvärden och av intresse för det rörliga friluftslivet. Området utgör nyckelbiotop och är av Länsstyrelsen klassat som ett värdefullt lövskogsparti av ek-tallskogstyp.

En kraftledning passerar intill området.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-04-30 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-04-30.

Nacka Miljövårdsråds remisvar på samrådsförslaget, 2004-04-30.

Vid behandlingen av förslaget i Områdesnämnden Boo 2004-11-10 reserverade sig (mp), (v) och (s)-gruppen, de anser inte att området ska bebyggas. Även Peter Zethraeus (m) avgav en kritisk protokollanteckning.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-12-30 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på förslaget skulle ha framförts till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast den 30 december 2004.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2004-12-30. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17