Introduktion till remissen:
ICA Maxis parkering

Man vill ha en ny infart från Svaltans väg samt flytta en återvinningsstation.

Enkelt planförfarande. Ingen granskning. Ingen utställning på bibliotek eller i Stadshuset.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/23-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-15.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 15 juni 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-06-15.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog planen 2016-06-08.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-16