Introduktion till remissen:
Detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6

Man vill tillåta en villa i havsnära läge väster om Grävlingsberg. Kommunens tidigare beslut har stoppats av Länsstyrelsen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-10-18 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2007/20 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-10-18.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2007-10-11. (pdf-fil)

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-06-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2007/20 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-06-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående utställningsförslaget, 2008-06-28.

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189269. (Tidigare handläggare Andreas Totschnig, 7189467).

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06