Information om remissen:
Utställning av detaljplan för del av Björknäs, Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl.

Man vill tvångsansluta alla fastighter i området kring Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen öster om Talluddsvägen Björknäs till kommunalt vatten och avlopp för att göra om området från fritidsbebyggelse till permanent bostadsområde.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo i januari 2002 reserverade sig Bo Ericsson (mp) och skriver i reservationen bl.a. att han tror att Astrid Lindgren skulle säkert velat spara både ''Solhöjden'' och ''Trädgårdsmästeriet'' till alla ''Bullerbybarn'' som ska växa upp i Björknäs.

Ett samrådsmöte hölls torsdagen den 7 mars 2002 i Kunskapsgymnasiet, Ormingehus.

Nacka miljövårdsråds remissvar, 2002-03-18.

Man gjorde ett utställningsförslag utan att först ta ställning till det kontroversiella och hårt kritiserade förslaget om att bygga en förskola i ett naturområde med vattensalamandrar. dessutom har man infört ett ny val mellan enskilt eller kommunalt ägande av vägar och andra allmänna platser.

Det nu utställda förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt till 2002-06-14 i Nämndhuset och i biblioteken i Orminge och Forum.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2002-06-16.

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-08