Nacka 2002-06-16
Nacka MiljövårdsrådOmrådesnämnden Boo
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454
Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Björknäs, Gundersbergsvägen - Prästbergsvägen m.fl. i Boo.Vi vill än en gång påpeka att vi tar avstånd från förslagets alternativ A och förespråkar ett bevarande av grönområdet vid Nunnevägens slut i enlighet med alternativ B. Vad gäller vägarna vore det för områdets karaktär och miljöns skull bäst om vägbeläggningen förblir grus.För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/yttrgundersberg.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se