Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Ekudden, Sicklaön 140:6 m.fl.

Man vill bygga fler bostäder, två höghus och några lägre hus intill parkeringsgaragen vid Järlaleden i Ekudden.

Samrådsörslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2005-09-06 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Samrådsförslaget presenterades vid ett öppet hus i matsalen till montessoriskolan Castello den 24 augusti 2005 kl. 18-20.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-09-06.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2005-09-06. (pdf-format)

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2006-06-16 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2006-06-16.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2006-06-16. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Anna Mattsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06