Introduktion till remissen:
Förslag till ny renhållningordning med ny avfallsplan 2006-2010 i Nacka kommun.

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum till 2005-11-25, numer tycks bara det beslutade förslaget finnas på kommunens webb.

Information om föregående avfallsplan (2000-2005) samt Nacka Miljövårdsråds synpunkter på denna.

Synpunkter på detta förslag skulle lämnats till Nacka kommun, Miljö, Folkhälsa & Säkerhet, Alice Ahoniemi, 131 81 Nacka eller via e-post till: aai@nacka.se senast 25 november 2005.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på renhållningsordning med avfallsplan 2006-2010, 2005-11-25.

Kommunens handläggare är Alice Ahoniemi, 7189569.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17