Information om remissen:
Förslag till ny avfallsplan

Förslaget fanns på nämndhuset och troligen på biblioteken. Förslaget låg på kommunens internetsidor, 2005 gick det bara att hitta den sedermera beslutade planen på kommunens sidor, (http://infobanken.nacka.se/www/bo_bygga/renhallning/pdf/avfallsplan.pdf), numera finns inte ens denna.

Orsaken till förslaget tycks främst vara den lagändring som i framtiden förbjuder deponering (på soptipp) av brännbart material. Dessutom blir det en skatt på att deponera sopor.

Texten är ganska tråkigt skriven och verkar nästan upprepa sig ett par gånger om på de 99 textsidorna. Behållningen är appendix med bl a listor på alla gamla kända soptipar som finns runt om i Nacka.

I den tryckta versionen av förslaget saknades sidan 2(99) men den fanns i internetversionen av förslaget, på denna sida står vilka 7 politiker som utgjort den politiska stygruppen.

Remissvar skulle vara inne senast 30 juni 2000 till Teknisk produktion, Renhållningsenheten, e-post renhallning@nacka.se Synpunkter och frågor även till Anders Lindh på kommunen, 7189270.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på Avfallsplanen, 2000-06-29, layout kan avvika från insänt svar.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17