Introduktion till remissen:
Detaljplan för Mensätra 1:23 m.fl., Abborrvägen

I anslutning till det blivande naturreservatet Abborrträsk vill man skapa byggrätter för förskola, villor och flerbostadshus/radhus.

Vid sitt sammanträde 2004-05-12 beslöt Områdesnämnden Boo med röstsiffrorna 7 mot 4 att förslaget skulle skickas på remiss. Fem av ledamöterna, två från (s) och en från vardera (v) och (mp) reserverade sig mot beslutet, främst därför att det inskränker på natorområdet kring Abborrträsk.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-08-04 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-08-04.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2004-08-04. (pdf-format)

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-10-29 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-10-29.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2004-10-29. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7189494.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17