Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2002-10-15
Nacka Miljövårdsråd


Områdesnämnden Boo
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454Remissvar beträffande förslag till bildande av naturreservat Abborrträsk.


Nacka Miljövårdsråd tillstyrker bildandet av naturreservat Abborrträsk. Det föreslagna området har en vacker natur som det är väsentligt att bevara.

Det är väsentligt att den mobiltelefonmast som föreslagits i områdets södra del inte kommer till stånd.

Beträffande skötselplanen rekommenderar vi att död ved i större utsträckning än vad som föreslås lämnas kvar på lämpliga platser inom området.

I samband med reservatets bildande bör man se över villkoren för uttag av sommarvatten från Abborrträsk.

Det är viktigt att hela det föreslagna området kommer att ingå i reservatet.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/abborrtr.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se