Lennart Siik

Nedanstående nekrolog över miljökämpen Lennart Siik har (med smärre modifieringar) varit införd i Nacka Värmdö Posten 25/5, i Svenska Dagbladet 30/5 och i Dagens Nyheter 31/5 2010.


Lennart Siik avled i sitt hem i Saltsjö-Duvnäs natten till den 8 april, i en ålder av 90 år. Han efterlämnar sin hustru Gunvor, sonen Kaj med hustru Evy och sonsonen Karl, samt sin syster Gunvor. Lennart föddes i Skatviken, mellan Grythyttan och Loka, och tillbringade sina första 15 år i Bergslagen, där närheten och kärlek till naturen kom att prägla hans framtida liv. Det var friluftslivet och skidåkning som lockade och uppväxten i Bergslagsnaturen som styrde hans intressen.

Hans stora kompetens som företagsledare inom försäkringsvärlden och som kamrat med respekt och ärlighet, är skildrad av vänner och kamrater i denna värld (SvD 26/4), han som särskild meriterad direktör, lämnade vid 62 års ålder.

Han var 1969 med och grundade Nacka Miljövårdsråd och var dess första ordförande.

Han valdes 1970 vid ett möte på Hellasgården till ordförande för KSSF (Kommittén för bevarande av Storstockholms Sydöstra Friluftsområden) av där församlade föreningsrepresentanter. Uppdraget var att begära och medverka till lagfäst skydd för det då sammanhängande skogsområde som sträckte sig från Hammarby sjö till Gålö och Dalarö i sydost. Han bidrog till överenkommelser mellan Erstaviks fidekomiss och Nacka kommun.

Med en snabbt ökande anslutning växte stödet av KSSF till 331 föreningar, inklusive samtliga politiska. Med dessa "i ryggen" kom Lennart sedan att kontinuerligt följa planeringen i de berörda kommunerna, vilket starkt bidrog till tillkomsten av Tyresta Nationalpark, Gålö, Åva, Alby, Strålsjön/Älta Mosse och Tattby Naturreservat, dock med undantag för en barriär i Öringe (Tyresö Kommun).

Nacka Kommun med Nackareservatet och Inriktningsbeslutet om Danvikslösen, Saltsjöbanan, exploatering av Gungviken och dalgången Igelboda - Fisksätra, m fl övergripande frågor om naturvärden som ännu inte är avgjorda, kom att belasta Lennart de 15 sista åren av hans liv. Trots en svår obotlig sjukdom kämpade han för att fullgöra sitt åtagande för KSSF till sista veckan av sitt liv.

Heder åt en sådan man !

Vi bevarar med tacksamhet minnet av Lennart och tänker på familjen.

Bengt Hultmark
Björn Ekblom
Christina Ståhldal
Claes du Rietz
Jan Åman