Motioner till årsmötet 2009 och styrelsens kommentarer

Det har kommit in en motion till Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2009.

  1. Motion från Sten Maartmann om att studera i vilken utsträckning föreningens yttranden har inverkat på det slutliga utförandet på planerna.
    Styrelsens kommentarer beträffande denna motion.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-03-07