Introduktion till:
Vattenverksamhet, Tyresö Strand

Man vill bygga en Marina med 186 båtplatser, vågbrytare, bad, parkering, träspänger genom vassområden etc. i Strandängarna, Tyresö Strand, Erstavikens södra strand i anslutning till Nacka och Erstaviks mark.

Ett samråd inför ansökan om vattenverksamhet pågick till 2013-09-15. Åtgärdena kräver strandskyddsdispens.

Synpunkter på vattenverksamheten skulle vara vara inne till Tyresö kommun, Planenheten, 135 81 Tyresö senast 2013-09-15, märkt "Yttrande över vattenverksamhet vid Strandängarna".

Nacka Miljövårdsråds yttrande över vattenverksamhet vid Strandängarna, Tyresö Strand, 2013-09-15. (pdf-fil)

Tyresö kommun har lämnat in en ansökan om denna vattenverksamhet till Mark- och Miljödomstolen. Synpunkter på vattenverksamheten kunde lämnas till Mark- och Miljödomstolen, Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 Nacka Stand eller till mmd.nacka@dom.se, ange målnummer M 4394-14, senast 2014-11-25.

Handingarna finns på domstolens kansli och hos aktförvaltare Lisa Kellner, Tyresö kommun.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående vattenverksamhet vid Strandängarna, Tyresö Strand, 2014-11-25.

Tyresö kommun yttrar sig till Mark- och miljödomstolen, 2015-01-07.

Mark- och miljödomstolens dom, 2015-02-25.

Tyresö kommuns handläggare är Lotta Anglén, 57829100.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-03-01